Siber Güvenlik

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tedarikçiler, ortaklar, müşteriler, şirket çalışanları ve ekonomik ilişkilerdeki diğer katılımcılar ile bilgi alışverişinin büyük bir kısmı internet ortamı üzerinden sağlanmaktadır. Bu bilgi alışverişlerinin her biri yeni bir dizi siber tehdit oluşturur. Etkin faaliyetlerde bilgi güvenliğine duyulan ihtiyaç ve uygulanma şekli dengeli olmalı, organizasyonun ihtiyaçlarına göre düşünülmelidir. Yayoba web tasarım tarafından geliştirilen iyi geliştirilmiş entegre bir siber güvenlik ve bilgi koruma sistemi, hem kısa hem de uzun vadeli iş hedefleri üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecektir.


Yayoba web tasarım'ın en yeni ve en önemli faaliyet alanlarından biri, her müşteriye odaklı, işletim modeli, teknik gereksinimler, düzenleyici ortam ve sektör dinamiklerini dikkate alan kapsamlı ve özel siber güvenlik ve bilgi koruma hizmetlerinin sağlanmasıdır. Yayoba web tasarım, çalıştığınız sektör ne olursa olsun, günümüz pazarının tehditlerine göre ihtiyaçlarınızı belirler.


Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda siber güvenlik alt yapılarına önem vermeyen veya bu konuda hiç bir yatırımı olmayan şirketlerin bir çoğu siber saldırılar sonucu büyük kayıplar yaşamışlardır. Sağladığımız tüm donanım ve yazılım altyapıları günümüz şartlarıyla entegre olabilecek şekilde dizayn edilerek tehditlere karşı kurumunuzu en üst düzeyde korumayı hedeflemektedir.Entegre koruma sistemi oluşturmak için üç adım


1. Mevcut durumun denetlenmesi, zayıf yönlerin belirlenmesi.

2. Denetimin sonuçlarına göre, bir dizi güçlendirme önleminin uygulanması siber güvenlik (veri koruma, son kullanıcı koruması, ağ altyapısı koruması, hizmet koruması, erişim kontrolü, güvenlik yönetimi).

3. Siber güvenlik, yönetilmesi gereken bir süreçtir (konsept geliştirme, merkeze bağlantı siber güvenlik, siber güvenlik dış kaynak kullanımı).


Siber güvenlik hizmeti şunları içerir

  • Sürekli izleme ve değerlendirme.
  • Etkili bir şekilde tespit, en kritik iş riskleri ve bu risklerin en aza indirilmesi.
  • Güvenlik alt yapılarının güncelliğinin sağlanması ve kurtarma planlarının oluşturulması.
  • Tüm şirket çalışanlarının siber tehditlere karşı eğitimi.
  • Şirketinizin bilgi güvenliği ve siber güvenlik durumunu iyileştirmek için, yönetim sistemini iyileştirmek, bilgi güvenliği ve siber güvenliği sağlamak için anahtar öneriler geliştirmek.
  • Siber saldırılara ve virüslere karşı koruma.
  • Kurumsal güvenlik standartlarına uygun bir siber güvenlik sistemi oluşturmak ve devamlılığını sağlamak.
  • Bilgi güvenliği politikası ve kaliteli uygulanmasını sağlamak ve geliştirmek
  • Güvenilirliği değerlendirmek, bilgi süreç yönetimi ve şirketin siber güvenliğinin bütünlüğü ve etkinliğinin kontrolü.
  • Uygun düzeltici ve önleyici çözümler geliştirmek.

Yayoba web tasarım, bilgi teknolojisindeki modern dünya trendleri dikkate alınarak her geçen gün geliştirilmektedir. Yayoba web tasarım, Çorlu, Tekirgağ ve Çerkezköy arasında müşterilerine siber güvenlik ve bilgi güvenliği alanlarında danışmanlık yapmaya başlayan ilk şirketlerden biri oldu. Bize güvenebilirsiniz!


Gizlilik ve güvenlik, yemek yemek ve nefes almak gibi iş yahatının hayatın temel gereksinimlerinden biridir.

Teklif iste